CONTACT

Contact us

Contact club management:

Contact reception playground:

roman.nukovic@gmail.com

Footgolf club Skalica o.z.

IČO: 52 610 900

VAT ID: SK2121163495

Headquarters

Štvrte v jazernom poli 2650
90901 Skalica

Correspondence

Bradáčova 254/10
90701 Myjava

Bank account

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IBAN: SK11 0200 0000 0042 5051 7051

SWIFT: SUBASKBX

Follow Us