Darujte 2%

Postup:

INFORMÁCIE PRE DARCOV

AK STE ZAMESTNANEC

do 15. februára 2023

  • Zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia zamestnávateľovi (mzdovým účtovníkom) doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane

do 30. apríla 2023

  • Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

AK  SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI (PO a FO)

do 31. marca 2023

Daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť Vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:

IČO: 52 610 900
Obchodné meno alebo názov: Footgolf club Skalica o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Štvrte v jazernom poli 2650 90901 Skalica

PRÁVNICKÉ OSOBY POUKAZUJÚ V ROKU 2022 1%:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023, pokiaľ nemá odklad) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2

IČO: 52 610 900
Obchodné meno alebo názov: Footgolf club Skalica o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Štvrte v jazernom poli 2650 90901 Skalica