Vedenie klubu

Predstavenstvo Footgolf club Skalica o.z.

HOLIČ Ján

Prezident

Podnikateľ

… robím len do výšky svojich vedomostí, schopností a možností …

Miloš Valo

Viceprezident

MMM

ŇUKOVIČ Roman

Revízor občianskeho združenia

Športový manažér GGGR Skalica

“Ten čo rozumie pravidlám” a technickému zabezpečeniu turnajov.


Kontaktovať nás môžete v časti