Klub

Predstavenstvo Footgolf club Skalica o.z.

HOLIČ Ján

Prezident

Podnikateľ

… robím len do výšky svojich vedomostí, schopností a možností …

Mgr. VAJAŠ Roman

Viceprezident

OZETA Project Manager

Som svedomitý a empatický človek, ktorý tvrdo pracuje a dbá na detaily. Som flexibilný, prístupný, kreatívny, rýchlo si osvojujem nové zručnosti a rád sa učím od ostatných . Mám tiež veľa nápadov a entuziazmu.

ŇUKOVIČ Roman

Revízor občianskeho združenia

Športový manažér GGGR Skalica

“Ten čo rozumie pravidlám” a technickému zabezpečeniu turnajov.


Kontaktovať nás môžete v časti