O nás

Vznik klubu

V apríli 2019 sa dvom športovým nadšencom a bývalým futbalistom – Ján Holič a Roman Vajaš, zrodila spoločná myšlienka vyskúšať vtedy ešte málo známy šport – Footgolf. Prihlásili sa do Slovenskej footgolfovej asociácie (SFGA) a Medzinárodnej footgolfovej federácie ( FIFG), zúčastnili sa niekoľkých domácich a zahraničných turnajov. S odstupom času, si vytvorili svoj vlastný klub po názvom “Footgolf Club Skalica”. 

Vízia klubu

V snahe o zvýšenie športovo-kultúrneho povedomia o tomto športe, sa Footgolf Club Skalica a jeho členovia zúčastňujú súťaží v kategóriách Muži, Seniori, Ženy a Juniori, v turnajoch organizovaných:

SFGA ( Slovenská footgolfová asociácia ) na Slovensku 

FIFG ( Medzinárodná Federácia Footgolfu ) po celom svete

∎ jednotlivé členské krajiny združené v regiónoch (Severná a centrálna Amerika, Južná Amerika, Európa, Ázia a Oceánia)

Dokumenty

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  požiadal prípravný výbor v zložení: Ján Holič, Mgr. Roman Vajaš a Roman Ňukovič dňa 20. augusta 2019, Ministerstvo vnútra SR o registráciu občianskeho združenia pod názvom: Footgolf club Skalica, so sídlom Štvrte v jazernom poli 2650, 909 01 Skalica,  a následne  9.decembra 2019 dané ministerstvo oficiálne toto združenie zaregistrovalo.
 Dňa 18. decembra 2019 bolo tomuto občianskemu združeniu pridelené IČO: 52610900,  22. januára 2020 – DIČ: 2121163495, a od 16. marca 2020 je toto združenie aj plátcom DPH s IČ-DPH: SK 2121163495.
 V pondelok 4. januára 2021 prebehlo v priestoroch zariadenia MORGHAN v Myjave riadne zasadnutie ustanovujúcej členskej schôdze, ktorú zvolal prípravný výbor občianskeho združenia, a ktorú viedol p. Roman Ňukovič.

Z uznesenia vyberáme:
Verejným hlasovaním členská schôdza schválila:
Predsedníctvo občianskeho združenia v nasledovnom zložení:
Ján Holič – prezident
Miloš Valo – viceprezident

 Revízor občianskeho združenia – Roman Ňukovič