Registrácie

Registrácie do turnajov prebiehajú cez aplikáciu

https://app.footgolfskalica.sk/