KONTAKT

Kontakt vedenie klubu:

office.footgolfskalica@gmail.com

Kontakt recepcia ihrisko:

 

Footgolf club Skalica o.z.

IČO: 52 610 900 (Company idantification number)

IČ DPH: SK2121163495 (VAT ID)

 

Korešpondencia (Post adress)

Bradáčova 254/10
90701 Myjava

 

Sídlo (Company adress)

Štvrte v jazernom poli 2650
90901 Skalica

 

Bankové spojenie (Bank account)

IBAN: SK11 0200 0000 0042 5051 7051

SWIFT: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


Follow Us